Poliklinik Gigi

Poliklinik Gigi
drg. Amurwani

Praktek setiap hari Senin – Jum’at Pukul 14.30 – 16.30 WIBdrg. Y Henny Pranita

Praktek setiap hari Kamis & Sabtu Pukul 14.30 – 16.30 WIB